Skautské středisko
Zlatá stezka Prachatice

Svojsíkův závod - krajské kolo ve Zvůli (29.5 - 31.5.2015)

Svojsíkův závod - krajské kolo ve Zvůli (29.5 - 31.5.2015)

Soutěžní hlídka Veverek vybojovala na krajském kole Svojsíkova závodu krásné 4. místo.

oddíl Orin

Pátek 29. 5. 2015

V pátek 29. 5. 2015 jsme se vydali reprezentovat Prachatice na krajské kolo Svojsíkova závodu. Jeli jsme ve složení: Skipi a Krteček – doprovod. Buráček, Sára, Johanka a Ovečka – soutěžní hlídka. Do krajského kola jsme postoupili z kola základního, které se konalo na Zlaté Koruně.

A teď už k samotnému závodnímu víkendu. Krajské kolo se konalo ve Zvůli u Jindřichova Hradce a pořádalo ho středisko Zlatá Růže. Nejdříve jsme se dopravili autobusem do Jindřichova Hradce, kde se sešli téměř všichni závodníci a objednané autobusy nás pak rozvezly na místa určení podle startu. My jeli do Mostů. Závod byl tématicky zaměřený na cestu po Africe Hanzelky a Zikmunda. Autobus nás sice zavezl do vesnice zvané Mosty, ale závodníci se ocitli na pomyslné Egyptské celnici, kde také došlo k zadání úkolů pro první modul závodu – přežití a brány.

S každou hlídkou měl jít dospělý doprovod a vždy šly dvě hlídky společně, aby se doprovody navzájem hodnotily. Jelikož jsme neměli dospělý doprovod, tak se nám svolila Terka od Táborských skautů, že s naší hlídkou půjde. Veverky šly společně s hlídkou z Kamenice nad Lipou. Po cestě plnily mnoho zajímavých úkolů a hlavní bylo přespat na místě určení a dostavit se druhý den včas do Zvůle.

Sobota 30. 5. 2015

Veverky se do Zvůle včas dostavily i s Kamenickou hlídkou a doprovod si je velmi chválil. Vedení závodu hlídky ubytovalo do dřevěných chatek po družinách.

Poté byl na řadě nástup v krojích a informace pro sobotní den. Dopoledne se konala druhá část modulu brány. Hlídky se rozdělily na jednotlivce, kteří postupně plnili jednotlivé úkoly Bran.

Po Branách následoval společný oběd a po odpoledním odpočinku už přišel na řadu hlavní modul. Modul Závod. Hlídky dostaly mapy a podle nich měly hledat stanoviště a plnit úkoly společně. Každé stanoviště zkoušelo jiné dovednosti od zdravovědy počínaje po schopnosti cizího jazyka.

Závod zabral mnoho hodin a po závodě se družiny shromáždily ve společné jídelně, kde byla přednáška režiséra filmu o Zikmundovi a Hanzelkovi. Také závodníky navštívila náčelní Eva Měřínská. Po společné debatě na téma H + Z se závodníci převlékli do krojů a konal se společný slavnostní oheň v Gilverském kruhu. Poté následovala volná zábava.

 Neděle 31. 5. 2015

Po snídani se konal opět nástup, na kterém se řekly informace pro následující program. Nedělní program nebyl již závodní, ale spíše seznamovací a měl za úkol představit jednotlivé hlídky.

Program se nazýval „tržiště“, jehož hlavním záměrem bylo, aby si každá hlídka připravila pro ostatní nějaký program. Hlídky se postupně vystřídaly. Naše Veverky si připravily povídání o Zlaté stezce, spojitost s naším střediskem a kulturně-historický význam města Prachatice. Překvapilo nás, jak málo lidí o našem městě něco ví. Doufáme tedy, že jsme dostatečně zapůsobili.

Po tržišti následoval modul Zpětná vazba, při kterém si doprovody vzaly stranou hlídky, které hodnotily a podaly jim zpětnou vazbu způsobem, který jim v sobotu doporučilo vedení závodu (doprovod byl v průběhu modulu Závod školen, jak podat správně zpětnou vazbu). Po zpětné vazbě následovalo kýžené vyhlášení výsledků.

Naše Veverky soutěžily v kategorii skautek a vybojovaly 4. místo z 10 hlídek. Gratulujeme! Poté jsme se sbalili, rozloučili a objednaným autobusem jsme se dopravili opět do Jindřichova Hradce a odtud zpět do Prachatic.

Myslím si, že krajské kolo Svojsíkova závodu bylo přínosné jak pro účastníky, tak i pro doprovod. Holky nás skvěle reprezentovaly a budeme rádi, když se za 2 roky opět zadaří!

Za oddíl Orin a družinu Veverky

Skipi

 

Copyright (c) 2007-2015 Junák, středisko Zlatá stezka Prachatice, z.s.
Design: Bytegang.com Realizace: Euro Grid Support Center s.r.o.