Skautské středisko
Zlatá stezka Prachatice

Pozastavení ativit (9. - 25.10. 2020)

Pozastavení ativit (9. - 25.10. 2020)

Urgentní: zákaz aktivit pro děti platný od 9. října se vztahuje i na skauting.

Usnesení Vlády ČR (č. 995 a 996) z 8. října zakazují i naši činnost, nejméně do 25. října.
Zakazuje se v nich "provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost."

Copyright (c) 2007-2015 Junák, středisko Zlatá stezka Prachatice, z.s.
Design: Bytegang.com Realizace: Euro Grid Support Center s.r.o.